قوانین و مقررات

قوانين و مقررات

 1. حاملان بنزين بايد بيشتر از ٢٠سال سن و داراي گواهي نامه  داشته باشند
 2. افرادي كه براي همكاري اقدام ميكنند بايد گواهي عدم سوپيشينه و گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر داشته باشند و اصل گواهي را به ما تحويل دهند
 3. حامل بايد در صورت بروز مشكل از قبيل توقيف موتور يا گواهي نامه مراتب را به ما در اولين فرصت اعلام كنند در صورت عدم اعلام منجر به قطع همكاري ميشود
 4. حامل بايد كپي مدارك شناسايي موتور خود را به ما تحويل دهد در صورت عوض كردن وسيله نقليه يا پلاك بايد به ما اعلام كند و مدارك جديد را ارسال كند در صورت عدم رعايت منجر به قطع همكاري ميشود
 5. حامل بنزين بايد با همان وسيله اي كه مدارك شناسايي را به ما ميدهد فعاليت كند در صورت عدم رعايت منجر به جريمه شدن  و در صورت ادامه فعاليت باعث عدم همكاري ميشود
 6. مستربنزين حق ارتباط با كاربران را براي خود محفوظ ميدارد و حامل نبايد به صورت انفرادي و يا خارج از اپليكيشن با مشتري ارتباط برقرار كند در صورت گزارش با حامل برخورد و منجر به قطع همكاري ميشود
 7. هرگونه استفاده نابه جا و يا جعل ، تقلب  و خلاف از اپليكيشن مستر بنزين شرعا حرام است و مستر بنزين حق پيگيري از مراجع قضايي را براي خود محفوظ ميدارد
 8. حاملان موظف هستند در صورت دريافت وجه نقد بنزين به صورت هفته اي يك بار مبلغ مربوط به مستر بنزين را هفته اي يكبار به حساب اعلامي از طرف مستر بنزين اعلام كند و يا به صورت حضوري  و نقد به دفتر مستر بنزين پرداخت كند .در صورت عدم رعايت حق پيگيري از مراجع قانوني براي مستربنزين محفوظ است
 9. حاملان بنزين حق رد درخواست بنزين را در طول روز فقط ٣ بار ميتوانند انجام دهند در صورت بيشتر شدن به صورت خودكار از سيستم سفارش گزاري حذف خواهند شذ
 10. حاملان متعهد ميشوند در روز و ساعت اعلامي خود به سفارش ها جواب دهند در صورت اعلام نكردن و رعايت نكردن اين بند حامل به صورت خودكار از سيستم دريافت سفارش حذف ميشوند
 11. بعد از پذيرش سفارش حامل موظف است در سريع ترين زمان ممكن بنزين را به درخواست كننده ارسال كنند در صورت وجود مشكل ابتدا بايد به مستربنزين و بعد به مشتري خبر دهند
 12. حامل حق جابه جايي مسافر يا بار در هنگام فعاليت در روزهاي اعلام شده را ندارد در صورت مشاهده و يا گزارش لغو همكاري صورت ميگيرد
 13. رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي براي حاملان ضروري است و در صورت عدم رعايت مستربنزين ميتواند  حامل را حريمه كند
 14. حمل كننده بنزين را بايد بنزين را داخل باك ماشين تخليه كند از ارائه بنزين براي ظروف در دار خودداري كند
 15. از كلاه ايمني و لباس مخصوص در حين رانندگي و دستكش مخصوص در هنگام سوخت گيري و سوخت رساني استفاده شود ودستگاه کارت خوان را برای پرداخت  مبلغ خدمت به مشتری بدهد  و در حفظ و نگهداری لوازم کوشا باشد در صورت آسیب دیدن هر یک از لوازم اعطایی خسارت گرفته میشود
 16. كم فروشي شرعا حرام است و حاملان متعهد ميشوند كه در فروش بنزين كم فروشي نكنند  در صورت گزارش بلافاصله برخورد و منجر به قطع همكاري ميشود
 17. در حين تخليه بنزين به هيچ عنوان نبايد سيگار كشيده شود ( در صورت كشيدن حامل و گزارش آن به مستربنزين با موتوري قطع همكاري ميشود ، در صورت سيگار كشيدن درخواست كنند بايد حامل تا انتهاي زمان كشيدن سيگار فرد صبر كند و بعد از آن بنزين را تخليه كند)
 18. در صورت گزارش مشتري مبني بر خالص نبودن بنزين و صدمه ديدن وسيله نقليه تمام خسارت ناشي از اين اتفاق بر عهده حامل است و مستر بنزين تعهدي براي جبران خسارت ندارد (حق پيگيري قانوني از مراجع قانوني براي حفظ اعتبار مستربنزين براي شركت محفوظ است)
 19. غير از شخص حامل كسي حق سوخت رساني به وسيله نقليه ندارد در صورت گزارش نمره منفي به راننده داده ميشود
 20. مداركي كه براي حسن انجام كار نزد ما قرار ميگيرد در صورت عدم همكاري يا بروز مشكل تا ١٥ روز كاري نزدما خواهد بود و استفاده قانوني بر روي اين اسناد براي مستربنزين محفوظ خواهد بود
 21. حامل بايد از لحاظ رفتاري و طبق عرف جامعه برخورد كند در صورت گزارش  مبنی بر عدم رعایت این امر نمره منفي لحاظ خواهد شد و در صورت ادامه منجر به قطع همكاري خواهد شد
تعهدات مستر بنزين
 1. حاملان براي شروع همكاري احتياج به آموزش با نرم افزار و ارتباط با كاربران و نحوه سوخت رساني دارند اين آموزش توسط تيم كستر بنزين انجام كيشود
 2. در صورت عملكرد مناسب حامل طرح تشويقي مخصوص حاملان براي آن فرد انجام خواهد شد
 3. مدارك حسن انجام كار پس از اتمام همكاري نهايتا ظرف ٧ روز كاري پس داده ميشود
 4. مستر بنزين طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميكند و در صورت بروز مشكلات قانوني مسئله را از طريق مراجع قانوني پيگيري ميكند و مستر بنزين حق پيگيري مشكلات از مراجع قانوني را براي خود محفوظ ميدارد

شرايط پرداخت
 1. براي حاملان وجه بنزين به صورت روزانه واريز ميشود و پورسانت كار نيز نهايتا ظرف ٧٢ ساعت واريز ميشود براي حاملان فعال مبلغ پورسانت ٢٤ ساعته واريز خواهد شد
 2. حاملان بايد شماره شبا بانكي خود را به ما ارائه دهند در صورت اشتباه در اعلام شماره مسئوليتي به عهده مستربنزين نيست